FRÅGOR & SVAR

Välkommen till vår sida för frågor och svar! Undrar du något? Här kan du se ifall någon annan har undrat samma sak som du tidigare. Snabbt och enkelt får du svar! Hittar du inte det du söker efter eller rör det något mer specifikt? Maila oss direkt på info@solanapool.se så hjälper vi dig.

01

Vad gör jag om jag upptäcker skador på spabadet vid leverans?

Ert spabad eller swimspa levereras på högkant. Kontrollera att ni fått rätt produkt och inspektera att det inte finns några fraktskador på spabadet. Titta noga på emballaget för skador i förpackningen. Om du upptäcker skador på produkten rapportera du detta till chauffören och se till att skadan noteras på fraktsedeln. Vid skador på emballage ta foto och rapportera till oss snarast.

02

Hur hanterar jag spabadet eller swimspat när det levereras?

Produkten skall fällas ner med handkraft eller med lastmaskin-Truck. Swimspa går endast att fälla med kranbil. Den hårda svarta botten skall vara neråt mot marken och man bör vara minst 4 personer när badet fälls ner.

03

Vart kan jag ställa mitt spabad eller swimspa?

Spabadet eller swimspa ska stå på ett stabilt och jämt underlag som grus eller makadambädd. Ovanpå detta placeras exempelvis markisoleringsskivor som spabadet skall stå på eller på plattor eller trä däck. Swimspa rekommenderas att ställas på gjuten platta. Tänk på att hålet skall vara dränerat.

04

Behöver jag en elektriker?

Alla elektriska installationer ska utföras av behörig elektriker. Elanslutningen är 3-fas 16 ampere-400v. För 2 zons swimspa gäller det 2 ledningar med 3x 16Amp, en till simdelen och en till spadelen.

Det skall finnas jordfelsbrytare till spabadet och swimspa. Arbetsbrytare bör installeras synlig och tillgänglig för serviceman. Hål för elkabel borras lämpligast från insidan i maskinrummet på lämplig plats.

 El schema för behörig elektriker skickas separat.

05

Vart sitter serviceluckan?

Serviceluckan sitter på samma sida som manöverpanelen, hela sidan skalla skruvas av för att komma åt.

06

Hur startar jag upp spabadet eller swimspat?

Fyll på vatten med en trädgårdsslang via filterhålet i breddavloppet som finns i spat. Det orange filter som heter Ecopur skall skruvas av. I annat fall är filtret blått. Därefter skall vattnet fyllas upp till led lamporna eller till anvisat klistermärke i badet med texten ”minimal water level.” Strömsätt ej spabadet förrän vattennivån är rätt. När vattnet är påfyllt, öppna serviceluckan och försäkra er om att det inte finns något läckage (pumpanslutningar kan vibrera loss vid transport).

 

Strömsätt nu spabadet, tryck ej på några knappar på manöverpanelen inom 5 minuter, detta pga. att spabadet gör en självkontroll så kallad ”priming.” Förinställda grader kommer att nås inom 24 timmar. (Gäller normala temperaturer, för swimspa gäller längre uppvärmning.) Tänk på att vintertid måste det finnas ström till badet hela tiden så att det inte fryser sönder.

07

Kan jag gräva ner mitt spabad?

Om spabadet ska sänkas ner i ett altangolv eller på något sätt grävas ner, måste en inspektionslucka om minst 70 cm lämnas på samma sida som manöverpanelen. Detta för att en serviceman ska kunna komma åt maskinrummet om det skulle behövas. Även övriga sidor ska en serviceman kunna komma åt vid behov. Om spabaden byggs in i trall eller liknande så är det ägarens ansvar att se till att spabadet är åtkomligt för serviceman.